Banner

RATOLEST BRNO, z.s.


spolek

II/s-OS/1-28025/95-R

14.09.1995

1995

65348893


545 243 839 

ratolest@ratolest.cz

www.ratolest.cz


Volksbank CZ, a.s.  

42003108/6800 

Lucie Kudrnová Vosečková  

ředitelka 


Činnost organizace

RATOLEST BRNO, z.s., je nestátní nezisková organizace založená v roce 1995.
Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem a mladým lidem řešit jejich nepříznivou životní situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V rámci naší činnosti také podporujeme a rozvíjíme dobrovolnictví.

Programy sdružení jsou určeny dětem a mladým lidem ve věku 3 až 26 let, kteří nejčastěji pocházejí z nepodnětného rodinného prostředí či prostředí ústavní výchovy. Naši klienti mívají obvykle problémy se vztahy v rodině, vrstevníky, ve škole i širší společnosti, jsou ohroženi ve svém vývoji a sociálním fungování, hrozí jim sociální vyloučení a selhání.

V současné době realizujeme tři sociální programy (Sociálně aktivizační program, Nízkoprahový klub Pavlač, Nízkoprahový klub Likusák), probační program (Změnit směr) a dva preventivní programy (Aristoteles a Křižovatka).

Zařízení poskytovatele

Název, adresatelefonemail
Nízkoprahový klub Likusák
604 194 064 (streetwork), 739 661 074 (klub) likusak@ratolest.cz
Nízkoprahový klub Pavlač
545 210 375, 603 506 510 (Nízkoprahový klub pro děti), 739 106 822 (Nízkoprahový klub pro mládež) pavlac@ratolest.cz
Sociálně aktivizační program (SAP)
545 243 839, 605 269 688 sap@ratolest.cz
celkem 3 záznamů
Strana: 1 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz