Banner

Společnost Podané ruce o.p.s.


obecně prospěšná společnost

Rejstřík o.p.s., oddíl O, vložka 674

01.01.2014

1994

60557621


545 247 535 

info@podaneruce.cz

www.podaneruce.cz


Oberbank AG 

2231107576/8040 

Vobořil Jindřich, Mgr. 

ředitel společnosti 


Činnost organizace

Společnost Podané ruce o.p.s. je nestátní organizace, která poskytuje sociální a zdravotnické služby lidem v problému s drogami, dále sociální služby mladistvým a mladým lidem, ohroženým sociálním vyloučením a nepříznivým sociálním vývojem.

Zařízení poskytovatele

Název, adresatelefonemail
Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu
545 247 542 vezeni@podaneruce.cz
Centrum poradenství v Brně
777 916 260 vorisek@podaneruce.cz
Doléčovací centrum Jamtana
545 246 690 dc.brno@podaneruce.cz
Kontaktní centrum v Brně
543 249 343 kcentrum.br@podaneruce.cz
NZDM v Brně
733 534 464 nzdm.brno@podaneruce.cz
Poradenské centrum v Brně
773 770 885 poradenskecentrum@podaneruce.cz
Přechodové byty v Brně
777 916 258 prechodovebyty@podaneruce.cz
Terapeutická komunita Podcestný Mlýn
384 420 172 komunita@podaneruce.cz
Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji
541 227 704 terapie.jmk@podaneruce.cz
Terénní programy v Brně
543 210 802 street@podaneruce.cz
celkem 10 záznamů
Strana: 1 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz