Banner

Práh jižní Morava z.ú.


jiná právní forma

VS/1-1/42247/99R

00.00.0000

1999

70288101

CZ-70288101 


545 219 086 

prah@atlas.cz

www.prah-brno.cz


Volksbank CZ 

4010039900/6800 

Blanka Veškrnová, PaedDr. 

předsedkyně 


Činnost organizace

Sdružení Práh nabízí dospělým lidem s duševním onemocněním z Brna a okolí pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.

Zařízení poskytovatele

Název, adresatelefonemail
Práh - centrum denních služeb
539 051 103 pohoda@prah-brno.cz
Práh - chráněné bydlení
539 051 116, 606 586 440 vedouci.bydleni@prah-brno.cz
Práh - odborné sociální poradenství
721 411 661, 539 051 117 soc.centrum@prah-brno.cz
Práh - podpora samostaného bydlení
539 051 116, 606 586 440 vedouci.bydleni@prah-brno.cz
Práh - sociálně terapeutické dílny a Café Práh
545 219 086, 530 500 431 prah@atlas.cz, cafeprah@prah-brno.cz
Práh - sociální rehabilitace
539 051 117, 734 850 542-4 soc.centrum@prah-brno.cz
celkem 6 záznamů
Strana: 1 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz