Banner

TRIADA - Poradenské centrum, z.ú.


jiná právní forma

VS/1-1/55713/03-R

08.12.2003

1999

26647486


774 225 665 

nrp@triada-centrum.cz

www.triada-centrum.cz


Česká spořitelna, a.s.  

3709527399/0800 

Eva Rotreklová, PhDr. 

ředitelka 


Činnost organizace

 

- Pověřená osoba k výkonu sociálně právní ochraně dětí

- Akreditovaná vzdělávácí instituce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Zařízení poskytovatele

Nebyla nalezena žádná služba tohoto typu.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz