Banner

Unie neslyšících Brno, z.s.


spolek

VS/1-1/37298/98-R

11.09.1998

1998

65761201

CZ65761201 


541 245 321 

unb@cmjn.cz

www.neslysici.net, www.kurzznakovehojazyka.cz/


Česká spořitelna 

1354105349/0800 

Petra Lištvanová 

předsedkyně 


Činnost organizace

Posláním Unie neslyšících Brno, z. s.,  je pomáhat všem osobám se sluchovým postižením bez rozdílu. Pro osoby se sluchovým postižením nabízíme služby v těchto oblastech:

 

1) TLUMOČNICKÉ  SLUŽBY

Unie neslyšících Brno poskytuje tlumočení na úřadech, ve zdravotnických zařízeních, při pracovních pohovorech, v bankách, při běžných pracovních  a osobních záležitostech atd. Služba také zahrnuje telefonické vyřízování osobních záležitostí, pomoc při vyplňování formulářů, tlumočení tištěných textů, on-line tlumočení… atd.

 

2) ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

 Posláním služby odborné sociální poradenství je poskytnout rady, informace, pomoc a podporu osobám se sluchovým postižením všech věkových kategorií.

Uživatelům se sluchovým postižením pomáháme překonávat informační a komunikační bariéru, a snažíme se maximálně podporovat jejich integraci do společnosti, a tím zlepšit kvalitu jejich života.

 

Poradna a půjčovna kompenzačních a komunikačních pomůcek

Poskytujeme informace o přehledu pomůcek, o využití a používání pomůcek, možnosti jejich zakoupení, informace o získání příspěvku na pomůcky.  Současně nabízíme možnost si pomůcky vyzkoušet či zapůjčit pro domácí užívání.

 

Poradna pro nedoslýchavé

Poradna pro nedoslýchavé je zaměřena především pro uživatele sluchadel - poradenství, čištění, drobné opravy.

 

Orientace v sociálních systémech

Poskytujeme odborné sociální poradenství v oblastech příspěvků na pomůcky, průkazů OZP, pomoc při jednání s úřady, při hledání zaměstnání, studia, bydlení, ubytování apod., pomoc při vyplňování formulářů, sestavení různých podání, pomoc při kontaktu se slyšícími osobami, možnost telefonického vyřízení, zprostředkování kontaktů na organizace, a další.

 

Rodinné a individuální (psychologické) poradenství za možné účasti tlumočníka znakového jazyka.

 

 

DALŠÍ ČINNOSTI  

- kurzy znakového jazyka pro veřejnost,

- kurzy českého znakového jazyka na 4 CD,

- přednášky, semináře,

- vzdělávací kurzy pro osoby se sluchovým postižením,

- setkávání pro rodiče s dětmi,

- kulturní, sportovní, pobytové a další akce naší organizace.

Více informací na: http://www.unieneslysicichbrno.cz/sluzby.php

              

Zařízení poskytovatele

Název, adresatelefonemail
Unie neslyšících Brno
541 245 321 unb@cmjn.cz
Unie neslyšících Brno
541 245 321 unb@cmjn.cz
celkem 2 záznamů
Strana: 1 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz