Etnické menšiny a cizinci

Etnické menšiny a cizinci

« zpět na seznam služeb


Terénní sociální práce Brno

Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

PoskytovatelDROM, romské středisko
Sociální služba§ 69 terénní programy
Registrační číslo2067252
Datum registrace01.05.2009
Služba je poskytována od roku2009

Vedoucí zařízení
AdresaHvězdová 9, Brno 60200 [zobrazit adresu na mapě]
Telefon545211576
Emaildrom@drom.cz
Webwww.drom.cz

Druh sociální službyslužby sociální prevence
Forma poskytováníterénní
Pracovní dobaPo, Čt 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:30 Út, Stř, Pát 9:00 -12:00
Cílová skupina klientůosoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Věková kategoriebez omezení věku
Kapacitaokamžitá kapacita - 4 klienti
Působnost v lokalitě
Úhrada klientane
Bezbariérovostano

Popis 

Drom, romské středisko poskytuje ve svém zařízení Terénní sociální práce
Brno sociální službu terénní programy, která obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zejména se jedná o
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském
prostředí)
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
(zejména se jedná o pomoc při vyřizování běžných záležitostí, aktivity
podporující sociální začleňování osob, poskytování informací o rizicích, spojených se
současným způsobem života a snižování těchto rizik)

METODY PRÁCE S UŽIVATELEM
1. Poradenství - pracovník klientovi poskytuje potřebné informace přispívající
k řešení jeho nepříznivé sociální situace;
2. Pomoc s listinami - pracovník klientovi pomáhá vyplňovat potřebné formuláře,
sepisuje žádosti či dopisy, vysvětluje klientovi obsah doručených úředních dopisů;
3. Jednání v zájmu klienta - v závislosti na schopnostech klienta se pracovník
účastní jednání mezi klientem a dalšími úřady (příp. dalšími subjekty) nebo toto
jednání sám vede nebo pouze klientovi radí, jak má jednání vést;
4. Doprovod - pracovník, je-li to třeba, doprovází klienta na úřad, do nového
zaměstnání apod.;
5. Zaškolování a zaučování - pracovník klientovi poskytuje anebo zprostředkovává
zaškolovací a zaučovací aktivity s cílem zvýšit klientovy znalosti a dovednosti (např.
sepisování životopisu, vystupování při výběrovém řízení u zaměstnavatele atd.)

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz