Etnické menšiny a cizinci

Etnické menšiny a cizinci


Odeslat emailem   Vytisknout

Název organizace, adresa název zařízení sociální služba
AGAPO
AGAPO § 70 sociální rehabilitace
SOZE
Azylový dům pro cizince § 57 azylové domy
Diecézní charita Brno
CELSUZ - Služby pro cizince § 37 odborné sociální poradenství
Teen Challenge International ČR
Dětské centrum Teen Challenge International ČR § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Teen Challenge International ČR
Dětské centrum Teen Challenge International ČR v Brně § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sdružení Petrov, z.s.
Dětský dům Zábrdovice - Asaben § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sdružení Petrov, z.s.
Dětský dům Zábrdovice - FARA § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
In IUSTITIA
IN IUSTITIA § 37 odborné sociální poradenství
RATOLEST BRNO, z.s.
Nízkoprahový klub Pavlač § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Společnost Podané ruce o.p.s.
NZDM v Brně § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Organizace pro pomoc uprchlíkům § 37 odborné sociální poradenství
IQ Roma servis
PRO DOSPĚLÉ - terénní programy § 69 terénní programy
IQ Roma servis
PRO MLADÉ § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
IQ Roma servis
PRO RODINY § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
SOZE
SOZE § 37 odborné sociální poradenství
Spolek K-Fontána
Spolek K-Fontána neregistrovaná služba
Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava
Terénní práce SRNM § 69 terénní programy
Romodrom o.p.s.
Terénní programy - Jihomoravský kraj § 69 terénní programy
DROM, romské středisko
Terénní sociální práce Brno § 69 terénní programy
DROM, romské středisko
Zdravotně sociální pomoc § 69 terénní programy
celkem 20 záznamů
Strana: 1 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz