Etnické menšiny a cizinci

Etnické menšiny a cizinci

Sociální služby poskytované Romům a cizincům v Brně

V rámci cílových skupin jsou zaregistrovány a poskytovány následující služby:

§ 37     Odborné sociální poradenství
§ 57     Azylové domy
§ 62     Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
§ 63     Noclehárny
§ 65     Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
§ 69     Terénní programy
§ 70     Sociální rehabilitace

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz