Etnické menšiny a cizinci

Etnické menšiny a cizinci

Priority a opatření 5. KP

Priority a opatření 5. KP

Priorita 1

Podpora v oblasti získávání a udržení důstojného bydlení

Opatření 1.1

Podpora a rozvoj terénních programů

Opatření 1.2

Podpora a rozvoj SAS pro rodiny s dětmi s důrazem na terénní formu

Priorita 2

Podpora v oblasti výchovy, vzdělávání a zaměstnávání

Opatření 2.1
Podpora terénních programů v oblasti výchovy, vzdělávání a zaměstnávání
Opatření 2.2 Podpora SAS pro rodiny s dětmi s důrazem na terénní formu poskytování v oblasti výchovy, vzdělávání a zaměstnávání
Opatření 2.3 Podpora NZDM v oblasti výchovy, vzdělávání a zaměstnávání
Priorita 3
Rozvoj právního a dluhového poradenství
Opatření 3.1
Rozvoj odborného sociálního poradenství, zaměřeného na právní a dluhové poradenství
Priorita 4
Podpora v oblasti zdraví
Opatření 4.1 Rozvoj terénních programů zaměřených na oblast zdraví
Opatření 4.2 SAS pro rodiny s dětmi zaměřené na oblast zdraví

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz