Osoby a duševním onemocněním

Osoby s duševním onemocněním

« zpět na seznam služeb


Kontaktní centrum Anabell Brno - pomoc osobám s poruchami příjmu potravy

Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

PoskytovatelCentrum Anabell, z. ú.
Sociální služba§ 37 odborné sociální poradenství
Registrační číslo8782775
Datum registrace01.01.2007
Služba je poskytována od roku2002

Vedoucí zařízeníMgr. Eva Slezáková
AdresaMasarykova 506/37, Brno 60200
Telefon542 214 014
Emailposta@anabell.cz
Webwww.anabell.cz

Druh sociální službysociální poradenství
Forma poskytováníambulantní
terénní
Pracovní dobaAmbulantní poradenství: Pondělí 9 – 13 hod., Úterý a Čtvrtek 8 – 18 hod., Středa 10 – 18 hod., Pátek 8 – 16 hod., terén 8 - 16 hod. každý pracovní den, psychologické poradenství 9 - 17 hodin každý pracovní den
Cílová skupina klientůosoby s chronickým duševním onemocněním
Věková kategorieděti (7 – 14 let)
mládež (15 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
KapacitaOkamžitá kapacita: 3 osoby
Působnost v lokalitě
Úhrada klientane
Bezbariérovostne

Popis 

Posláním sociálního poradenství poskytovaného v KCA Brno je nabídnout osobám s poruchou příjmu potravy a/nebo osobám jim blízkým (rodiče, partneři, přátelé aj.) bezpečný prostor pro sdílení jejich problémů, zprostředkovat doporučení, informace a kontakty, které přispívají k aktivnímu řešení jejich nepříznivé sociální situace a podpořit je ve zvládání běžného a plnohodnotného způsobu života. Cílem služby je klient, který má dostatečný prostor pro sdílení svého problému, který je informován o projevech, rizicích, následcích a možných způsobech léčby poruch příjmu potravy, kterému byly předloženy různé možnosti řešení jeho náročné situace, a je podpořen ve schopnostech řešit tuto situaci vlastními silami a který ví, jak se zapojit do běžného a plnohodnotného způsobu života.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz