Osoby a duševním onemocněním

Osoby s duševním onemocněním

Mohu mít děti když jsem duševně nemocná/ý ?

Mít dítě je závažné rozhodnutí a pro dobrý rozvoj dítěte a vztahu partnerů je důležité stabilní rodinné prostředí a dobré materiální podmínky.

V případě, že jste muž, zvažte, zda tyto podmínky můžete budoucí rodině poskytnout. Zda máte podporu od svých blízkých a v případě potřeby od nich můžete očekávat pomoc a podporu.

Pokud jste žena a je Váš psychický stav stabilizovaný a chcete otěhotnět, řekněte o svém záměru svému psychiatrovi a praktickému lékaři a vše s nimi konzultujte. Zejména v první třetině těhotenství by žena neměla užívat antipsychotika. Lékař pravděpodobně přistoupí k vysazení léčby alespoň na toto období. Může u Vás dojít ke zhoršení psychického stavu vlivem vysazení léků i těhotenstvím, může se stát, že budete hospitalizována, ale nemusí to pravidlem. Je dobré, když se v krizovém období budete moci opřít o pomoc svých blízkých, kteří za Vás v případě zhoršení stavu mohou převzít Vaše povinnosti.  S tímto může souviset i otázka: Jaké je riziko onemocnění u dětí? Je schizofrenie dědičná?

Příručky pro pacienty a příbuzné uvádí, že u rodinných příslušníků nemocných s psychózou je vyšší riziko jejího výskytu, než u ostatní populace. Děti s jedním rodičem trpícím schizofrenií mají toto riziko asi 13 %. Pokud jsou oba rodiče nemocní, riziko stoupá až k 48%.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz