Osoby a duševním onemocněním

Osoby s duševním onemocněním

Mám duševní onemocnění, mohu být i přesto opatrovníkem svého sourozence, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům ?

Opatrovníkem svému sourozenci být můžete, i přesto, že máte duševní onemocnění. Předtím, než se pro opatrovnictví rozhodnete, tak byste měl/a zodpovědně zvážit, zda pro to máte dostatečné předpoklady. Nemůže to po Vás nikdo vyžadovat proti vaší vůli. Je však potřeba splnit zákonné podmínky pro opatrovnictví. Například musíte mít způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu a také byste měl/a svým způsobem života zaručovat řádný výkon této funkce. Konečné slovo pro stanovení opatrovníka má soud.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz