Osoby a duševním onemocněním

Osoby s duševním onemocněním

Mohu si podat žádost o obecní byt? Jakým způsobem to mohu udělat, kde, jak se taková žádost vyplňuje ?

Zažádat si o obecní byt může člověk na bytovém odboru jednotlivých městských částí města Brna. Nejvhodnější je, aby si žadatel o obecní byt našel potřebné informace na internetu nebo navštívil konkrétní úřad městské části, kde by měl zájem bydlet a zeptal se na nejdůležitější informace pracovníka bytového odboru. 

Co by si měl žadatel zjistit:

  • Jaká jsou kritéria přijetí žádosti?
  • Jaká je cena bytů v dané kategorii, o kterou má zájem?
  • Jakým způsobem se posuzuje potřebnost žádosti? Např. Pokud je v dané městské části pořadník, tak jsou jednotliví uchazeči v něm zařazení chronologicky a v tomto pořadí se vyhovuje jednotlivým žádostem. Nebo mohou být jednotliví žadatelé obodování v rámci určitého znevýhodnění a odvozené potřebnosti. Bytová komise pak vybírá žadatele dle potřebnosti a množství bytů, které má ten rok k dispozici.
  • Pokud žadatel žádost podá, je třeba také vědět, jakým způsobem se žádost obnovuje, potvrzuje. Žadatel se s pracovníkem bytového odboru dohodne, jakým způsobem a kdy, vyrozumí bytový odbor o přetrvávajícím zájmu o obecní byt. Pokud by se tak nestalo, může z pořadníku nebo seznamu žadatelů o obecní byt vypadnout.
  • Žadatel je také povinen nahlašovat v průběhu roku změny týkající se údajů na žádosti, které se mohou měnit.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz