Osoby a duševním onemocněním

Osoby s duševním onemocněním

U mého příbuzného byla diagnostikována psychóza a nyní bude propuštěna z psychiatrické léčebny. Co mohu dělat ?

Zjistěte si co nejvíce dostupných informací o diagnóze, komunikujte s ošetřujícím lékařem, pokud je ochotný.

Navštivte nějakou přednášku nebo choďte do skupiny, kde se dozvíte více informací a kde máte také možnost diskutovat o tom, co se u Vás domu nyní děje. V Brně je možné přihlásit se do skupiny psychoedukační skupiny Prelaps, která se otvírá 2x ročně – na podzim a na jaře (www.plbrno.cz, ústředna 548 123 111) , do Podpůrné skupiny osob blízkých ve Sdružení Práh, která se otevírá také 2x ročně – na podzim a  na jaře (www.prah-brno.cz, přihlásit se lze na telefonu 607756729), Psychiatrická klinika FN Bohunice občas pořádá psychoedukační přednášky pro příbuzné (www.pk-brno.cz, ústředna 532 23 2053, 2059). Můžete také získat nějaké informace na internetu např. www.stopstigmapsychiatrie.cz).

Pro člověka, který se vrací po atace duševního onemocnění je důležité Váš postoj k němu a k tomu, co se stalo. Užitečné je nebýt příliš kritický – nenadávat mu, když mu něco nejde např. vstávání, předchozí činnosti, které dobře zvládal nebo příliš ochranitelský – nedělat věci za něj, ale podpořit jej v činnosti, aby ji zvládal, co nejvíce sám. Snažte se do Vašeho blízké vžít, jak mu asi je, co asi potřebuje. Snažte se jej podpořit v tom, co mu jde. Oceňujte, když se snaží  a když se mu něco daří. Nepodceňujte poznámky o sebevraždě. Podpořte jej také v léčbě léky a v pravidelném docházení za psychiatrem. Netlačte na pilu, myslete na to, že člověk se z následků ataky může vzpamatovávat pomalu. Pokud si nejste jisti, konzultujte svůj přístup s psychiatrem, psychologem, sociálním pracovníkem, se kterým se Váš blízký setkává.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz