Osoby s kombinovaným a jiným zdravotním postižením

Osoby s kombinovaným a jiným zdravotním postižením

Chci si objednat tlumočníka v taktilním znakovém jazyce...

Tlumočníka si můžete objednat buď u Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící nebo u občanského sdružení LORM – Společnosti pro hluchoslepé.

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (CZTN)

Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 776 635 155 - pouze telefonické hovory, fax: 251 613 623 - pouze faxy
SMS:  776 701 502 - pouze SMS
e-mail/ MSN:
tlumoceni@gong.cz
ICQ: 303-026-271
Internet:
http://www.asnep.cz/tlumoceni
Pracovní doba:  pondělí – pátek 7. – 17.00
V současné době poskytují tlumočení osobám s hluchoslepotou formou taktilního znakového jazyku 3 tlumočníci registrovaní u CTZN.

 

o.s. LORM - Společnost pro hluchoslepé

Zborovská 62, 150 00 Praha 5
tel: 257 314 012, tel/fax: 257 325 478
e-mail: info@lorm.cz

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz