Osoby s kombinovaným a jiným zdravotním postižením

Osoby s kombinovaným a jiným zdravotním postižením

Kde najdu organizace poskytující sociální služby pro osoby s hluchoslepotou ?

V současné době je jediným registrovaným poskytovatelem sociálních služeb pro hluchoslepé v Brně

o.s. Lorm - společnost pro hluchoslepé - Křenová 67, Brno, 602 00,  mob. 777 764 197, www.lorm.cz, brno@lorm.cz           

Kontakty na další organizace a instituce, které pomáhají osobám s hluchoslepotou najdete také v Adresáři služeb pro hluchoslepé, pro sluchově a zrakově postižené na http:

www.lorm.cz/cs/hluchoslepi/adresar-sluzeb.php.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz