Osoby s kombinovaným a jiným zdravotním postižením

Osoby s kombinovaným a jiným zdravotním postižením

Potřebuji pomoc při telefonickém vyřízení osobních záležitostí, přetlumočení tištěných textů, vyplňování formulářů...

V tom případě se můžete obrátit na níže uvedený kontakt:

Poradenské centrum Brno

Služby v rámci města Brno a Jihomoravského kraje:

Křenová 67, 659 58  Brno

Poradní den: Každé 1. a 3. úterý 9:00 – 15:30

Zdeňka Jelínková, metodička a zástupkyně ředitelky

mobil: 777 764 197, e-mail: brno@lorm.cz

 

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz