Osoby s kombinovaným a jiným zdravotním postižením

Osoby s kombinovaným a jiným zdravotním postižením

Mám nárok na tlumočníka zdarma ?

Ano, mám. Sdružení LORM poskytuje všem uživatelům z řad hluchoslepých osob všechny čtyři registrované sociální služby zdarma včetně tlumočení. Jednotlivé služby jsou poskytovány na základě písemné objednávky nebo smlouvy.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz