Osoby s kombinovaným a jiným zdravotním postižením

Osoby s kombinovaným a jiným zdravotním postižením

Jaké jsou kompenzační pomůcky pro osoby s hluchoslepotou ?

Doporučuji obrátit se pro informaci na Poradenské centrum o.s. LORM v Brně, kde můžete získat komplexní informace o všech dostupných pomůckách pro osoby s hluchoslepotou. Zde se můžete např. dovědět, kde a jak se podává žádost o příspěvek na opatření kompenzační pomůcky (KP), zda na něj máte nárok a v jaké výši, zda si můžete KP zapůjčit domů k vyzkoušení, za jakou dobu máte nárok na novou KP, které KP jsou plně hrazeny, kdo a kde s vámi provede zácvik s KP atp.

Nebo se obraťte přímo na prodejce pomůcek  pro zrakově a sluchově postižené, kontakty najdete v Adresáři služeb pro hluchoslepé, pro sluchově a zrakově postižené na http://www.lorm.cz/cs/hluchoslepi/adresar-sluzeb.php.

 

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz