Osoby s kombinovaným a jiným zdravotním postižením

Osoby s kombinovaným a jiným zdravotním postižením

Mé dítě je hluchoslepé – na koho se mám obrátit o pomoc ?

o.s. LORM - Poradenské centrum Brno 

Křenová 67, 659 58 Brno

e-mail: brno@lorm.cz; helena.jelinkova@lorm.cz

tel.: 777 764 197, 777 764 192

Poradenské centrum pro hluchoslepé - poradní den: 1. a 3. úterý v měsíci 9:00–15:30

http://www.lorm.cz

  

Středisko Rané péče TAMTAM Olomouc

Jungmannova 25, 772 00 Olomouc
e-mail: tamtam.olomouc@seznam.cz
tel.: 739 642 677
Poradenské centrum pro rodiny dětí se sluchovým a kombinovaným postižením         

www.tamtam-olomouc.cz

 

Středisko rané péče SPRP Brno 

Nerudova 321/7,  602 00  Brno-Veveří

tel.: 541 236 743, fax: 541 236 743

e-mail: brno@ranapece.cz

www.ranapece.cz

Poradenské centrum pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz