Osoby a mentálním onemocněním

Osoby s mentálním postižením

Zdravotně - sociální pomoc dětem a jejich rodinám: Dětské rehabilitační centrum MEDVÍDEK :

Poskytovatelem služby je Centrum dětských odborových zdravotnických služeb Brno, p.o.

Dětské centrum slouží jako denní stacionář pro tělesně hendikepované děti nebo děti s kombinovanými vadami, jejichž zdravotní stav vyžaduje opakované, každodenní poskytovaní zdravotní péče. Jedná se o kombinaci péče rehabilitační, logopedické, psychologické a péče ošetřovatelské. Toto centrum je informačním, ale i vzdělávacím centrem, které pořádá aktivity pro pečující odborníky a rodiny dětí se zdravotním postižením.

Kromě rehabilitačního centra je nově otevřeno Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny. Rehabilitační centrum poskytuje edukační pobyty, kde se rodiče učí správně cvičit se svým dítětem. Pobyty jsou určeny pro mimobrněnské rodiče s dětmi, kteří ve svém místě bydliště nemají možnost odborné rehabilitace.

Informační leták k nahlédnutí ZDE:

Více informací naleznete na www.cdozs.cz

 

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz