Osoby a mentálním onemocněním

Osoby s mentálním postižením

« zpět na seznam služeb


Středisko pečovatelské služby - Brno Bystrc

Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

PoskytovatelStatutární město Brno
Sociální služba§ 40 pečovatelská služba
Registrační číslo1937088
Datum registrace01.01.2007
Služba je poskytována od roku2007

Vedoucí zařízeníMgr. Vlasta Matulíková
AdresaVondrákova 7/9 , Brno - Bystrc 63500 [zobrazit adresu na mapě]
Telefon546 221 351nebo přímo koordinátor 546 215 584
Emailops@bystrc.cz
Webwww.bystrc.cz

Druh sociální službyslužby sociální péče
Forma poskytováníambulantní
terénní
Pracovní dobaTerénní : Po-Ne 7:15 - 20:00, Ambulantní : Po-Pá 7:15 - 15:30
Cílová skupina klientůosoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zrakovým postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
Věková kategoriemalé děti (0 – 6 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
KapacitaAmb.: počet klientů-120,Ter.: počet klientů-560
Působnost v lokalitě
Úhrada klientadle platného ceníku
Bezbariérovostano

Popis 

POSLÁNÍM pečovatelské služby je poskytování pomoci lidem, kteří vlivem věku, neuspokojivého zdravotního stavu či jakékoliv nepříznivé sociální situace nejsou schopni sami nebo ve spolupráci s rodinou zvládnout běžné úkony péče o vlastní osobu a domácnost. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK • Pečovatelská služba poskytuje takovou pomoc, která uživatelům umožňuje i přes nepříznivou sociální situaci žít dle možností důstojně způsobem, na který byli dosud zvyklí, setrvávat v jejich domovech, zachovat vazby na své přirozené sociální prostředí (v němž mají své soukromí a bezpečí), rodinu, přátele a místní instituce takovým způsobem, aby klient byl i nadále rovnocenným článkem společnosti, žil nezávisle, ale v kontaktu s ostatními občany. • Pečovatelskou službu poskytujeme takovým způsobem, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí života výše uvedených osob v souladu s lidskými právy a zachováváním lidské důstojnosti, kde uživatel je rovnocenným partnerem poskytovatele sociální služby. CÍL PEČOVATELSKÉ SLUŽBY vychází z jejího poslání a je směřován k takové podpoře klientů/uživatelů, aby si co nejdéle udrželi fyzické i duševní zdraví, zachovali stávající soběstačnost, vedli plnohodnotný a kvalitní život a mohli pokud možno zůstat ve svém přirozeném prostředí. CÍLEM NENÍ vytvářet závislost na jakékoliv sociální službě či pečující osobě.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz