Osoby a mentálním onemocněním

Osoby s mentálním postižením

« zpět na seznam služeb


Domov pro osoby se zdravotním postižením NOJMÁNEK

Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

PoskytovatelCentrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Sociální služba§ 48 domovy pro osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo2728236
Datum registrace01.01.2007
Služba je poskytována od roku2007

Vedoucí zařízeníMgr. Zuzana Dlouhá, DiS.
AdresaNeumannova 251/11, Brno
Telefon543 245 450
Emailcss_nojmanek@centrum.cz
Webwww.css.brno.cz

Druh sociální službyslužby sociální péče
Forma poskytovánípobytová
Pracovní dobanepřetržitě
Cílová skupina klientůosoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
Věková kategoriemládež (15 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
Kapacitapočet klientů - 7, počet lůžek - 7
Působnost v lokalitě
Úhrada klientaano - viz Vnitřní směrnice CSS
Bezbariérovostano

Popis 

Služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek jsou poskytovány mužům a ženám s věkovou strukturou 16 - 64 let s lehkým, středně těžkým, těžkým stupněm mentálního postižení a přidruženými vadami - tělesným postižením (pohybující se na invalidním vozíku) nebo smyslovým postižením (zrakově postižení, sluchově postižení), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Základní činnosti: poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, výchovnou, vzdělávací a aktivizační činnost, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz