Osoby a mentálním onemocněním

Osoby s mentálním postižením

« zpět na seznam služeb


Domov pro mne, z.s. - osobní asistence

Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

PoskytovatelDomov pro mne, z.s.
Sociální služba§ 39 osobní asistence
Registrační číslo4085177
Datum registrace01.01.2007
Služba je poskytována od roku2007

Vedoucí zařízeníMgr. Gabriela Rotreklová
AdresaKounicova 42, Brno - střed 60200 [zobrazit adresu na mapě]
Telefon537 021 466 , 605 035 380
Emailosobniasistence@domovpromne.cz
Webwww.domovpromne.cz

Druh sociální službyslužby sociální péče
Forma poskytováníterénní
Pracovní dobanepřetržitě
Cílová skupina klientůosoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zrakovým postižením
Věková kategoriebez omezení věku
KapacitaOkamžitá:36 Celoroční:125 klientů Denní:53
Působnost v lokalitě
Úhrada klientaPrvních 100 hodin: 100 Kč/hod., 101 - 210 hodin: 60 Kč. 211 hodin a více: 100Kč. Další informace v ceníku organizace.
BezbariérovostSlužba je poskytována terénně

Popis 

Podle zákona 108/2006 jsou v rámci osobní asistence poskytovány tyto činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně c) pomoc při zajištění stravy d) pomoc při zajištění chodu domácnosti e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dále je možné poskytnout i další činnosti, podle domluvy s uživatelem.

Dne 1. 11. 2012 bylo otevřeno Nezávislé bydlení pro osoby s tělesným postižením v produktivním věku. Ve dvou bezbariérových bytech v areálu Univerzitního kampusu Bohunice poskytujeme osobní asistenci čtyřem lidem s tělesným postižením.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz