Osoby a mentálním onemocněním

Osoby s mentálním postižením

« zpět na seznam služeb


AGAPO

Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

PoskytovatelAGAPO
Sociální služba§ 70 sociální rehabilitace
Registrační číslo2424656
Datum registrace20.06.2001
Služba je poskytována od roku2007

Vedoucí zařízeníJakub Purdjak, Ing.
AdresaZelný trh 1, Brno 60200 [zobrazit adresu na mapě]
Telefon545 213 204
Emailinfo@agapo.cz
Webwww.agapo.cz

Druh sociální službyslužby sociální prevence
Forma poskytováníambulantní
terénní
Pracovní dobapo-pá 8:00-16:30
Cílová skupina klientůosoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby se sluchovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Věková kategoriemládež (15 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
Kapacitapočet klientů - 5
Působnost v lokalitě
Úhrada klientabezplatně
Bezbariérovostčástečná

Popis 

Hlavním cílem služby sociální rehabilitace Agapa je rozvoj lidských zdrojů, osobního kapitálu zájemců o naši službu, tedy vědomostí, schopností a dovedností občanů, kteří ať již z objektivních, tak i subjektivních příčin, nemohou svůj potenciál uplatnit v běžném životě, tedy i pracovním. Profesionalitu a odbornost Agapo prokazuje již od roku 2005 jako organizace, jejíž hlavní ideou byla od počátku přímá práce s lidmi, občany, jejichž práva a oprávněné zájmy nebyly v běžném životě naplněny, a to zejména z objektivních důvodů, neschopnosti státu, zajistit jim pracovní uplatnění a tím i ekonomickou samostatnost. Upřednostňování pseudoekonomických zájmů nad zájmy občanů vedlo a stále vede velkou část občanů produktivního věku do bezvýchodné situace, kdy v rámci svých kompetencí jim nebyl vytvořen prostor pro uplatnění jejich osobního kapitálu na trhu. Implementací zkušeností z původních zemí EU Agapo rozvinulo metodu podporovaného zaměstnávání, standardizovanou jednotnými pravidly v rámci České unie podporovaného zaměstnávání a v rámci Evropské unie v EUSE ( European Union of Supported Employment, ). Tato metoda byla dobrým nástupem pro růst profesionality v uplatnění později zavedené služby sociální rehabilitace. Cílovou skupinou jsou výše zmiňovaní občané, kteří podle evropské klasifikace spadají obecně do cílové skupiny sociálně vyloučených, a hlavní příčinou jejich sociální exkluze není ani tak dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, způsob života či stupeň vzdělání, ale neexistence zdravého společenského trhu práce, aby uplatnili svůj osobní potenciál (kapitál). Sekundární cílovou skupinou jsou ekonomické subjekty na trhu práce, které hledají kvalitní a kvalitně garantované lidské zdroje, a v rámci své HR problematiky ve spolupráci s Agapem získávají punc sociálně odpovědné firmy.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz