Osoby a mentálním onemocněním

Osoby s mentálním postižením

Sociální služby poskytované osobám s mentálním postižením v Brně

V rámci cílových skupin jsou zaregistrovány a poskytovány následující služby:

§ 37     odborné sociální poradenství
§ 39     osobní asistence
§ 44     odlehčovací služby
§ 45     centra denních služeb
§ 46     denní stacionáře
§ 47     týdenní stacionáře
§ 48     domovy pro osoby se zdravotním postižením
§ 51     chráněné bydlení
§ 54     raná péče
§ 70     sociální rehabilitace

Hlavním trendem do budoucna je zejména:

 • podpora celých rodin, které o zdravotně postižené pečují
 • zkvalitnění stávajících sociálních služeb, zvýšení jejich dostupnosti
 • podpora života osob se zdravotním postižením v přirozeném prostředí
 • zajištění návaznosti kvalitních sociálních služeb s ohledem na posun potřeb v průběhu života
 • zvyšování dostupnosti terénních, ambulantních i pobytových služeb pro osoby s těžkou formou postižení
 • podpora celoživotního vzdělávání pracovníků v pečujících profesích, které povede ke zkvalitnění služeb
 • podpora zajištění doplňkových služeb včetně podpory svépomocných skupin a vzdělávání uživatelů
 • zajištění sociálních služeb pro osoby se ZP nad 26 let věku (návaznost na ukončení školního vzdělávání)
 • provázanost jednotlivých rezortů při zajištění služeb, zejména školství, zdravotnictví a sociální služby
 • podpora projektů, které povedou k zajištění bydlení rodinného typu s ohledem na zachování nároku na soukromí a naplnění individuálních potřeb
 • zajištění podporovaného zaměstnání a iniciace vzniku sociálně terapeutických dílen (nejlépe vytvořením funkčního modelu zavedení této služby)
 • iniciace sociálního bydlení v návaznosti na sociální služby a zaměstnání
 • podpora síťování poskytovatelů služeb a rozvoj partnerství

 

 

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz