Osoby a mentálním onemocněním

Osoby s mentálním postižením

Priority a opatření 5. KP

Priority a opatření 5. KP

Priorita 1

Vznik, rozvoj a zkvalitňování terénních a ambulantních služeb

Opatření 1.1

Zkvalitňování a rozvoj rané péče

Opatření 1.2

Zkvalitňování a rozvoj osobní asistence

Opatření 1.3

Vznik odlehčovací služby pro OMP, PAS

Opatření 1.4

Rozvoj a zlepšování kvality sociální rehabilitace

Opatření 1.5

Vznik nové služby SAS pro rodiny s dětmi

Opatření 1.6

Rozvoj denních stacionářů

Priorita 2 Pobytové služby
Opatření 2.1 Rozvoj a zkvalitnění chráněného bydlení
Opatření 2.2 Vznik a postupný rozvoj kapacit DOZP pro osoby s mentálním postižením a PAS

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz