Osoby s tělesným postižením

Osoby s tělesným postižením

BRNO BEZ BARIÉR - informace zde: http://www.brno-prorodiny.cz/brno-bez-barier (např. Poradní sbor Rady města Brna pro bezbariérové Brno)

Katalogu sociálních služeb naleznete informace o všech sociláních službách pro osoby s mentálním postižením na území města Brna.

Pokud budete mít dotazy ohledně řešení složité životní situace prosím neváhejte kontaktovat

Socioinfo point


Bezbariérová přístupnost města

Atlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu - ke stažení ZDE

Mapa bezbariérové přístupnosti centra města Brna - mapa ke stažení

V rámci projektu proběhlo mapování bezbariérové přístupnosti veřejných objektů v centru města Brna. Popis přístupnosti všech mapovaných budov naleznete na webových stránkách organizace Liga vozíčkářů, z. ú., se kterým město Brno na projektu spolupracovalo. http://ligavozick.skynet.cz/ip/bariery.php

 

Na webových stránkách www.presbariery.cz je k dispozici Metodika kategorizace tras a komunikací, která navazuje na Metodiku kategorizace přístupnosti objektů. Oba materiály se věnují zpracování informací o bezbariérovosti prostředí. Publikace vypracovala skupina profesionálně mapujících organizací a institucí za podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Skupina má za úkol sjednotit postupy mapování a kategorizace míry přístupnosti tras komunikací tak, aby infromace byly vypovídající pro všechny cílové skupiny a byly jednotné napříč celou Českou republikou.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz