Osoby s tělesným postižením

Osoby s tělesným postižením

Dětské rehabilitační centrum MEDVÍDEK nabízí:

možnost zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny. Poskytovatelem služby je Centrum dětských odborových zdravotnických služeb Brno, p.o.

Dětské centrum slouží jako denní stacionář pro tělesně hendikepované děti nebo děti s kombinovanými vadami, jejichž zdravotní stav vyžaduje opakované, každodenní poskytovaní zdravotní péče. Jedná se o kombinaci péče rehabilitační, logopedické, psychologické a péče ošetřovatelské. Toto centrum je informačním, ale i vzdělávacím centrem, které pořádá aktivity pro pečující odborníky a rodiny dětí se zdravotním postižením.

Kromě rehabilitačního centra je nově otevřeno Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny. Rehabilitační centrum poskytuje edukační pobyty, kde se rodiče učí správně cvičit se svým dítětem. Pobyty jsou určeny pro mimobrněnské rodiče s dětmi, kteří ve svém místě bydliště nemají možnost odborné rehabilitace.

Více informací naleznete na webu Polikliniky Zahradníkova: www.polza.cz

 

 

Bezbariérová přístupnost města

Atlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu - ke stažení ZDE

Mapa bezbariérové přístupnosti centra města Brna - mapa ke stažení

V rámci projektu proběhlo mapování bezbariérové přístupnosti veřejných objektů v centru města Brna. Popis přístupnosti všech mapovaných budov naleznete na webových stránkách občanského sdružení Liga vozíčkářů, se kterým město Brno na projektu spolupracovalo. http://ligavozick.skynet.cz/ip/bariery.php

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz