Osoby s tělesným postižením

Osoby s tělesným postižením


Odeslat emailem   Vytisknout

Název organizace, adresa název zařízení sociální služba
AGAPO
AGAPO § 70 sociální rehabilitace
Židovská obec Brno
Agentura JAS § 40 pečovatelská služba
Diecézní charita Brno
CELSUZ - Odborné sociální poradenství § 37 odborné sociální poradenství
Liga vozíčkářů, z. ú.
Centrum denních služeb § 45 centra denních služeb
Centrum Kociánka
Centrum Kociánka § 44 odlehčovací služby
Centrum Kociánka
Centrum Kociánka § 46 denní stacionáře
Centrum Kociánka
Centrum Kociánka § 48 domovy pro osoby se zdravotním postižením
Centrum Kociánka
Centrum Kociánka § 67 sociálně terapeutické dílny
Centrum Kociánka
Centrum Kociánka § 51 chráněné bydlení
Centrum Kociánka
Centrum Kociánka § 47 týdenní stacionáře
Občanské sdružení LOGO
Centrum sociálních služeb pro osoby postižené poruchami komunikace a jejich rodiny § 37 odborné sociální poradenství
Občanské sdružení LOGO
Centrum sociálních služeb pro osoby postižené poruchami komunikace a jejich rodiny § 70 sociální rehabilitace
Občanské sdružení LOGO
Centrum sociálních služeb pro osoby postižené poruchami komunikace a jejich rodiny § 54 raná péče
Diecézní charita Brno
CHPS - Brno - charitní pečovatelská služba § 40 pečovatelská služba
Domov pro mne, z.s.
Chráněné bydlení § 51 chráněné bydlení
Diecézní charita Brno
Chráněné bydlení sv. Anežky § 51 chráněné bydlení
Domov pro mne, z.s.
Domov pro mne, z.s. - osobní asistence § 39 osobní asistence
NADĚJE
Dům Naděje Brno - Bohunice § 40 pečovatelská služba
Slezská diakonie
ELIADA Brno, osobní asistence § 39 osobní asistence
HEWER,z.s.
HEWER, z.s. § 39 osobní asistence
celkem 41 záznamů
Strana: 1 | 2 | 3 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz