Osoby s tělesným postižením

Osoby s tělesným postižením


Odeslat emailem   Vytisknout

Název organizace, adresa název zařízení sociální služba
Hospic sv. Alžběty o.p.s.
Hospic sv. Alžběty § 44 odlehčovací služby
Maltézská pomoc, o.p.s.
Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Brno § 66 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
ParaCENTRUM Fenix, z.s.
Odborné sociální poradenství § 37 odborné sociální poradenství
Statutární město Brno
Odlehčovací pobytová služba - tzv. Přechodný pobyt, Brno Bystrc § 44 odlehčovací služby
Sanus Brno o.s.
Odlehčovací služby - Sanus Brno - Komplexní domácí péče § 44 odlehčovací služby
Liga vozíčkářů, z. ú.
Osobní asistence § 39 osobní asistence
ParaCENTRUM Fenix, z.s.
Osobní asistence § 39 osobní asistence
Diakonie ČCE - středisko v Brně
Pečovatelská služba § 40 pečovatelská služba
Sanus Brno o.s.
Pečovatelská služba - Sanus Brno - Komplexní domácí péče § 40 pečovatelská služba
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR z.s.
Poradna NRZP ČR v Brně § 37 odborné sociální poradenství
Liga vozíčkářů, z. ú.
Poradna pro život s postižením § 37 odborné sociální poradenství
Slezská diakonie
Poradna rané péče DOREA § 54 raná péče
Sanus Brno o.s.
Půjčovna pomůcek- Sanus Brno neregistrovaná služba
SK KONTAKT BRNO z. s.
SK KONTAKT BRNO z. s. neregistrovaná služba
Sdružení Filia z.s.
Sociálně terapeutická dílna Kamenka § 67 sociálně terapeutické dílny
Liga vozíčkářů, z. ú.
Sociální rehabilitace § 70 sociální rehabilitace
ParaCENTRUM Fenix, z.s.
Sociální rehabilitace § 70 sociální rehabilitace
Statutární město Brno
Středisko pečovatelské služby - Brno Bystrc § 40 pečovatelská služba
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno § 37 odborné sociální poradenství
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno § 66 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
celkem 41 záznamů
Strana: 1 | 2 | 3 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz