Osoby s tělesným postižením

Osoby s tělesným postižením

Sociální služby poskytované osobám se zdravotním postižením v Brně

Pro osoby se zdravotním postižením byly zaregistrovány následující sociální služby, které jsou poskytovány v některé z níže uvedených organizací:

§ 37     odborné sociální poradenství
§ 39     osobní asistence
§ 40     pečovatelská služba
§ 44     odlehčovací služby
§ 45     centra denních služeb
§ 46     denní stacionáře
§ 48     domovy osob se zdravotním postižením
§ 54     raná péče
§ 66     sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
§ 67     sociálně terapeutické dílny
§ 70     sociální rehabilitace

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz