Osoby s tělesným postižením

Osoby s tělesným postižením

Priority a opatření 5. KP

Priority a opatření 5. KP

Priorita 1

Rozvoj a zkvalitňování odborného sociálního poradenství

Opatření 1.1

Rozvoj a zkvalitňování odborného sociálního poradenství

Priorita 2

Prohloubení aktivní spolupráce v rámci sociální a zdravotní oblasti

Opatření 2.1

Aktivity vedoucí k navázání spolupráce s odborníky ze zdravotní oblasti

Priorita 3

Vznik a rozvoj terénních a ambulantních služeb

Opatření 3.1

Rozvoj osobní asistence pro OZP

Opatření 3.2

Rozvoj terénní odlehčovací služby pro OZP

Opatření 3.3

Rozvoj rané péče pro OZP

Opatření 3.4

Vznik nové služby sociální rehabilitace pro OZP

Opatření 3.5 Zkvalitnění služby sociálně terapeutické dílny
Priorita 4
Vznik a rozvoj pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením
Opatření 4.1
Rozvoj kapacit chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením
Opatření 4.2 Vznik nového domova pro osoby se zdravotním postižením
Opatření 4.3 Vznik pobytových odlehčovacích služeb pro osoby se zdravotním postižením

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz