Osoby s tělesným postižením

Osoby s tělesným postižením

Příspěvek na zvláštní pomůcku

PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU
 • jedná se o jednorázovou a nárokovou dávku, která je určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením
 • příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytuje v případech:
  1. Příspěvek na zvláštní pomůcku:
   • pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je nižší než 24 000 Kč a příjem osoby ( nebo osob s ní společně posuzovaných) je nižší než osminásobek životního minima, stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1 000 Kč
   • pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je vyšší než 24 000 Kč, spoluúčast osoby či osob společně posuzovaných činí také 10 % z této ceny
   • pokud osoba nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka ÚP s přihlédnutím na celkové sociální a majetkové poměry osoby či společně posuzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč
   • maximální výše příspěvku je 350 000 Kč
  2. Příspěvek na pořízení motorového vozidla:
   • maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč, opakovaně lze příspěvek přiznat po uplynutí 7 let
   • Osoby, kterým do 31. 12. 2011 neuplynula celá pětiletá lhůta od poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., mohou požádat poprvé o příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla již po uplynutí pětileté lhůty, nikoli po 10 letech.
 • součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč (z vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto)
 • tato dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu
 • konstrukce dávky bude zvyšovat dostupnost pomůcek pro OZP
 • o dávce rozhoduje Úřad práce ČR (krajské pobočky, pobočka pro hlavní město Prahu) v rámci zavedení nového systému jednotného výplatního místa (JVM)
 • Formulář žádosti je k dispozici ZDE
 • nová dávka sloučila tyto dřívější dávky:
  • jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
  • příspěvek na úpravu bytu
  • příspěvek na zakoupení motorového vozidla
  • příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla
 • Více informací ZDE

 

SEZNAM DRUHŮ A TYPŮ ZVLÁŠTNÍCH POMŮCEK, NA JEJICHŽ POŘÍZENÍ SE POSKYTUJE PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU

I. Pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí

 • úprava automobilu vyžadující montáž (např. ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku)
 • speciální zádržné systémy (nikoli běžná autosedačka)
 • speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení
 • nájezdové ližiny
 • přenosná rampa
 • stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě
 • stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.)
 • schodolez
 • schodišťová plošina včetně instalace
 • schodišťová sedačka včetně instalace
 • stropní zvedací systém včetně instalace

II. Pomůcky určené pro těžce sluchově postižené osoby

 • signalizace bytového zvonku, signalizace domovního zvonku, včetně instalace
 • signalizace pláče dítěte, včetně instalace
 • speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do osbního počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči
 • individuální indukční smyčka
 • telefonní zesilovač
 • elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
 • elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
 • zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení
 • signalizace telefonního zvonění

III. Pomůcky určené pro těžce zrakově postižené osoby

 • vodící pes
 • slepecký psací stroj
 • DYMO kleště
 • elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
 • elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
 • diktafon
 • indikátor barev pro nevidomé
 • měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem
 • kalkulátor s hlasovým výstupem
 • kamerová zvětšovací lupa
 • digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem
 • digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillský displejem
 • digitální zvětšovací lupa
 • braillský displej pro nevidomé
 • speciální programové vybavení pro zrakově postižené
 • tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé
 • hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz