Osoby se smyslovým postižením

Osoby se smyslovým postižením

« zpět na seznam služeb


SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

PoskytovatelSNN V ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené
Sociální služba§ 56 tlumočnické služby
Registrační číslo9085042
Datum registrace01.01.2007
Služba je poskytována od roku2007

Vedoucí zařízeníBc. Miroslava Zrnečková
AdresaVodova 35, Brno 61200
Telefon777 912 934
Emailzrneckova.cds.brno@seznam.cz, cds.brno@seznam.cz
Webwww.cds-brno.cz

Druh sociální službyslužby sociální prevence
Forma poskytováníambulantní
terénní
Pracovní dobaAmbulantně: Po 8 - 12h 13 - 17h, Út 8 - 12h 13 - 15h, St 8 - 12h 13 - 18:30h, Čt 8 - 12h 13 - 16:30h, Pá 8 - 14h. Terénně: Po 8 - 12h 13 - 17h, Út 8 - 12h 13 - 15h, St 8 - 12h 13 - 18:30h, Čt 8 - 12h 13 - 16:30h, Pá 8 - 14h.
Cílová skupina klientůosoby se sluchovým postižením
Věková kategorieod tří let bez omezení věku (3 a více let)
KapacitaAmbulantně 2 - 80 osob. Terénně 2 - 40 osob.
Působnost v lokalitě
Úhrada klientaNe
BezbariérovostNe

Popis 

CÍL TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB • PŘEDÁNÍ JASNÝCH A SROZUMITELNÝCH INFORMACÍ v komunikačním kódu osob se sluchovým postižením a tím snižování komunikační a informační bariéry - tlumočnické služby pomáhají překonávat informační a komunikační bariéru, která vyplývá ze sluchového handicapu klientů a specifického způsobu jejich komunikace. • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KULTURY neslyšících slyšící společnosti a současně zprostředkování kultury slyšící společnosti neslyšícím. • PODPORA ZAPOJENÍ OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM DO SPOLEČNOSTI SLYŠÍCÍCH a NESLYŠÍCÍCH a tím snížení míry jejich sociálního vyloučení - tlumočnické služby podporují zapojení klientů do společnosti slyšících a zprostředkovávají slyšícím kulturu Neslyšících. SOUČÁSTÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB JE: • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - kontakt se společenským prostředím je v rámci tlumočnických služeb zprostředkován tlumočením komunikace mezi klientem a slyšící osobou, tlumočením z kultury slyšících do kultury Neslyšících a naopak. V rámci zprostředkování kontaktu tlumočník překládá z psané formy českého jazyka (dokumenty, dopisy, SMS zprávy, novinové články apod.) do komunikačního kódu uživatelů služeb a naopak. - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - tuto pomoc zajišťuje sociální pracovník tím, že poskytuje základní sociální poradenství, předává potřebné informace, pomáhá při řešení tíživé sociální situace klientů, pomáhá s vyplňováním a podáváním žádostí a formulářů, podporuje klienty v jejich samostatnosti a vlastním rozhodování, ve vyjadřování jejich přání a potřeb a orientaci v okolí. - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů: např. žádost o ZTP a jednání s odborem sociálních věcí

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz