Osoby v sociální krizi

Osoby v sociální krizi


Odeslat emailem   Vytisknout

Název organizace, adresa název zařízení sociální služba
RENADI, o.p.s.
Následná péče Renadi § 64 služby následné péče
Statutární město Brno
Nízkoprahový klub Kumbál § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Diecézní charita Brno
Noclehárna pro lidi bez domova § 63 noclehárny
Společnost Podané ruce o.p.s.
NZDM v Brně § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Občanská poradna Brno
Občanská poradna Brno § 37 odborné sociální poradenství
Persefona
Odborné sociální poradenství, ambulantní a terenní § 37 odborné sociální poradenství
ROZKOŠ bez RIZIKA
Poradenské centrum R-R § 37 odborné sociální poradenství
Společnost Podané ruce o.p.s.
Poradenské centrum v Brně § 37 odborné sociální poradenství
Na počátku, o. p. s.
Poradna Na počátku § 37 odborné sociální poradenství
Společnost Podané ruce o.p.s.
Přechodové byty v Brně § 51 chráněné bydlení
ROZKOŠ bez RIZIKA
ROZKOŠ bez RIZIKA § 69 terénní programy
Ústav prevence a léčby závislostí A Kluby Brno z.ú.
Služby následné péče pro závislé na alkoholu a patologickém hráčství § 64 služby následné péče
Paspoint, z.ú.
Sociální rehabilitace § 70 sociální rehabilitace
Spolek K-Fontána
Spolek K-Fontána neregistrovaná služba
Společnost Podané ruce o.p.s.
Terapeutická komunita Podcestný Mlýn § 68 terapeutické komunity
Společnost Podané ruce o.p.s.
Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji § 59 kontaktní centra
Společnost Podané ruce o.p.s.
Terénní programy v Brně § 69 terénní programy
DROM, romské středisko
Terénní sociální práce Brno § 69 terénní programy
DROM, romské středisko
Zdravotně sociální pomoc § 69 terénní programy
celkem 59 záznamů
Strana: 1 | 2 | 3 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz