Osoby v sociální krizi

Osoby v sociální krizi

Nemáme dostatek financí na platby za bydlení, kde si mohu žádat o pomoc ?

Nejdříve je nutné obrátit se na Úřad práce - Státní sociální podporu ( Polní 37), zde můžete žádat o dávku Příspěvek na bydlení (na příspěvek na bydlení má nárok pouze vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu).

Pokud i nadále trpíte nedostatkem příjmů na úhradu bydlení, můžete požádat o dávky hmotné nouze, které vyřizuje krajská pobočka Úřadu práce České republiky,  Křenová 25.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz