Osoby v sociální krizi

Osoby v sociální krizi

Jak lze zrušit trvalé bydliště ?

Při přehlášení na jiné místo zaniká automaticky původní trvalé bydliště.

Evidence obyvatel může zrušit trvalé bydliště na návrh vlastníka nemovitosti, prokáže-li, že se v nemovitosti daný občan nezdržujete nebo mu např. skončila platnost nájemní smlouvy. Trvalé bydliště pak přechází na tzv. úřední adresu.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz