Osoby v sociální krizi

Osoby v sociální krizi

Máme neodostatek financí pro rodinu, kde mohu žádat o pomoc ?

Finanční podpora rodinám s dětmi je poskytována ze dvou zdrojů státního rozpočtu.
  • Nejdříve je nutné využít pomoci ze sítě dávek STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY, které poskytují úřady práce (v Brně Polní 37, tel.: 950 104 585-6).
  • Navazující  pomoc je ze systému dávek HMOTNÉ NOUZE, které poskytují od 1.1.2012 krajské pobočky Úřadu práce České republiky

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz