Osoby v sociální krizi

Osoby v sociální krizi

Jsem na ulici a potřebuji se jít někam umýt . . .

Hygienické zázemí nabízí:

  • Armáda spásy, Azylový dům Josefa Korbela, Mlýnská 25, tel. : 543 212 530
  • Diecézní charita Brno, Denní centrum pro lidi bez domova, Bratislavská 58, tel. 545 213 442
  • Středisko osobní hygieny Rumiště 11 (na doporučení od kurátorů Křenová 20 – cca 200 m)
  • Městské středisko krizové sociální pomoci, Masná 3b – k dispozici pět sprchových boxů pro běžnou hygienu ve dnech pondělí, středa a pátek v čase 9 – 12 hod, klient dostane mýdlo, šampon a je mu zapůjčen ručník.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz