Osoby v sociální krizi

Osoby v sociální krizi

Jsem bez domova, kde mohu získat pomoc ?

Armáda spásy Mlýnská 25, tel. 543 245 494, www.armadaspasy.cz

  • poskytuje služby noclehárny, denního centra a azylového domu

Magistrát města Brna – odd. sociální prevence a pomoci, Křenová 20 sociální kurátoři, tel.: 544502600

  • zprostředkování ubytování v některém z azylových domů prostřednictvím kurátorů (azylové domy ul. Podnásepní 20, ul. Křenová 20)
  • možnost získaní dávky mimořádné okamžité pomoci
  • poskytnutí poradenské, výchovné a psychoterapeutické pomoci

Centrum sociálních služeb – noční krizové centrum Podnásepní 20 a Masná 3b

  • možnost přenocování do dalšího úředního dne sociálních kurátorů, u kt. lze zprostředkovat další ubytování

Diecézní charita Brno, http://www.brno.caritas.cz/

  • Azylový dům pro muže Karlova 61, Maloměřice, tel.: 545 213 442
  • Denní centrum pro lidi bez domova,  Bratislavská 58, tel.: 545210 416

! zájemci o azylové bydlení  získají pomoc při zprostředkování služby azylového domu u sociálního kurátora (Křenová 20), rodiny s dětmi pak na odd. sociálně-právní ochrany dětí  na jednotlivých úřadech městských částí.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz