Osoby v sociální krizi

Osoby v sociální krizi

Jaké jsou druhy dávek hmotné nouze ?

  • příspěvek na živobytí

Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě nebo rodině tehdy, pokud jejich příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí. Živobytí osoby  nebo společně posuzovaných osob je stanoveno s ohledem na příjem, možnost jeho zvýšení, majetkové poměry a další okolnosti.

  •  doplatek na bydlení
Je dávka pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá řešit nedostatek příjmu k úhradě nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy rodiny či osoby  včetně příspěvku na bydlení z úřadu práce -  státní sociální podpory.
  •  mimořádná okamžitá pomoc

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy není osoba v hmotné nouzi, ale je jí vhodné bezprostředně poskytnout pomoc a situaci bezodkladně řešit.

 

Kde žádat?

  • krajská pobočka Úřadu práce České republiky

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz