Osoby v sociální krizi

Osoby v sociální krizi

Musím být evidován na úřadu práce když chci žádat o pomoc v hmotné nouzi ?

Ano, pokud bude příjemce dávky hmotné nouze i sankčně z Úřadu práce vyřazen, není považován jako osoba v hmotné nouzi.

V zákonem stanovených výjimečných situacích lze žádat o dávku mimořádné okamžité pomoci.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz