Osoby v sociální krizi

Osoby v sociální krizi

Podnikám, ale mám nízké výdělky. Mohu žádat o dávky hmotné nouze ?

Ano, ale  jestliže máte živnostenský list aktivní, potom se Vám započítává jako příjem fiktivní , aktuálně státem stanovený příjem (polovina průměrné měsíční mzdy). Dávka hmotné nouze Vám potom nebude přiznána, jelikož životní minimum jedné osoby je 3 410,-- Kč.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz