Osoby v sociální krizi

Osoby v sociální krizi

Sociální služby poskytované osobám ohroženým soc. vyloučením v Brně

V rámci cílových skupin jsou zaregistrovány a poskytovány následující služby:

§ 37     odborné sociální poradenství
§ 57     azylové domy
§ 58     domy na půl cesty
§ 59     kontaktní centra
§ 61     nízkoprahová denní centra
§ 63     noclehárny
§ 64     služby následné péče
§ 68     terapeutické komunity
§ 69     terénní programy
§ 70     sociální rehabilitace

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz