Osoby v sociální krizi

Osoby v sociální krizi

Priority a opatření 5. KP

Priority a opatření 5.KP

Priorita 1

Vznik a rozvoj sociálních služeb zaměřených na osoby se závislostí

Opatření 1.1

Vznik a rozvoj odborného sociálního poradenství zaměřeného na oblast závislostí

Opatření 1.2

Vznik a rozvoj terénních programů zaměřených na oblast závislostí

Opatření 1.3

Rozvoj následné péče zaměřené na oblast závislostí

Opatření 1.4 Rozvoj kontaktních center zaměřených na oblast závislostí
Priorita 2
Rozvoj sociálních služeb zaměřených na osoby bez domova a osoby ohrožené rizikovým způsobem života
Opatření 2.1
Rozvoj terénních programů zaměřených na osoby bez domova
Opatření 2.2 Rozvoj terénních programů zaměřených na osoby pracující v sex-byznysu
Priorita 3
Podpora v oblasti bydlení
Opatření 3.1
Vznik a rozvoj terénních programů zaměřených na oblast bydlení
Opatření 3.2 Vznik a rozvoj následné péče
Opatření 3.3 Rozvoj služby dům na půli cesty
Priorita 4
Komplexní sociálně - zdravotní péče
Opatření 4.1
Vznik pobytového zařízení pro osoby s duálními a vícečetnými diagnózami včetně krizových lůžek
Opatření 4.2 Rozvoj krizové pomoci
Priorita 5
Vznik a rozvoj dalších sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (v oblasti poradenství a zaměstnávání)
Opatření 5.1
Rozvoj právního a dluhového poradenství
Opatření 5.2 Podpora oblasti zaměstnávání skrze rozvoj služby sociální rehabilitace

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz