Osoby v sociální krizi

Osoby v sociální krizi

Potřebuji se dostat do místa svého trvalého bydliště…

Pokud nemáte momentálně dostatečné prostředky na cestu do svého trvalého bydliště a potřebujete se například přihlásit na Úřad práce nebo vyřídit sociální dávky, pak Vám v této situaci může pomoci Odborná sociální poradna, tř. Kpt. Jaroše 9, která poskytuje tzv. úvěrové jízdné. Sociální pracovnice posoudí potřebnost a vystaví doklad, na jehož základě bude vydán jízdní doklad na vlak.

Další možností je požádat příslušnou krajsou pobočku Úřadu práce České republiky o poskytnutí dávky okamžité mimořádné pomoci.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz