Osoby v sociální krizi

Osoby v sociální krizi

Potřebuji pomoc při uplatnění na trhu práce…

Lze požádat o pomoc následující organizace:

 

  • A Kluby ČR - Centrum podpory zaměstnanosti, Rokycanova 48, tel. 545 241 301, 541 247 233, www.akluby.cz
  • AGAPO, Zelný trh 1,  tel. 541 210 549, 545 213 204, www.agapo.cz
  • Diecézní charita Brno - Celsuz - sociální rehabilitace, třída Kpt. Jaroše 9, tel. 538 700 948, 731 428 372, www.celsuz.cz
  • Drom - Terénní sociální práce Brno, Bratislavská 41, tel.  545 211 576, www.drom.cz  
  • IQ Roma servis - Centrum poradenství a zaměstnanosti, Cejl 49, 549 241 250, www.iqrs.cz
  • Liga vozíčkářů - Centrum sociální rehabilitace, Bzenecká 23, 537 021 485, www.ligavozic.cz
  • Lotos Brno - Centrum služeb sociální prevence, Dvořákova 13, 543 255 383, 739 060 350, www.lotos-brno.cz
  • Podané ruce – Pasáž, Francouzská 36, 545247535, www.podaneruce.cz
  • Sdružení Práh – sociální centrum, Tuřanská 12, 545 229 339, 721 411 661, www.prah-brno.cz
  • TyfloCentrum Brno - Podpora pracovního uplatnění zrakově postižených, Chaloupkova 7, 541 214 700 www.centrumpronevidome.cz/pracovni-uplatneni/

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz