Osoby v sociální krizi

Osoby v sociální krizi

Nemám kde bydlet - je nějaká možnost azylového bydlení ?

 

Armáda spásy Mlýnská 25, tel. 543 245 494, www.armadaspasy.cz

  • poskytuje služby noclehárny, denního centra a azylového domu

 

Magistrát města Brna – odd. sociální prevence a pomoci, Křenová 20 sociální kurátoři, tel.: 544502600

  • zprostředkování ubytování v některém z azylových domů prostřednictvím kurátorů (azylové domy ul. Podnásepní 20, ul. Křenová 20)
  • poskytnutí poradenské, výchovné a psychoterapeutické pomoci

 

Centrum sociálních služeb – noční krizové centrum Podnásepní 20

  • možnost přenocování do dalšího úředního dne sociálních kurátorů, u kt. lze zprostředkovat další ubytování

 

Městské středisko krizové pomoci Masná 3 - zařízení pro nouzové přečkání noci tel.: 542 212 648

  • středisko funguje NON STOP

 

Diecézní charita Brno, http://www.brno.caritas.cz/

  • Denní centrum pro lidi bez domova,  Bratislavská 58, tel.: 545210 416

Zájemci o azylové bydlení  získají pomoc při zprostředkování služby azylového domu u sociálního kurátora (Křenová 20),rodiny s dětmi pak na Magistrátu MB Koliště 19 Referát péče o rodiny, 3. p. - tel. vedoucí: 542 173 773.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz