Senioři

Senioři

« zpět na seznam služeb


Dům Naděje Brno - Vinohrady

Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

PoskytovatelNADĚJE
Sociální služba§ 46 denní stacionáře
Registrační číslo7756168
Datum registrace12.12.2007
Služba je poskytována od roku2000

Vedoucí zařízeníMgr. Ing. Eliška Vondráčková
AdresaVelkopavlovická 13, Brno 62900 [zobrazit adresu na mapě]
Telefon775 889 697, 775 865 857
Emaileliska.vondrackova@nadeje.cz
Webwww.nadeje.cz/brno/denni_stacionar1

Druh sociální službyslužby sociální péče
Forma poskytováníambulantní
Pracovní dobaPo - Pá: 7 - 17 hodin
Cílová skupina klientůosoby s chronickým duševním onemocněním
senioři
Věková kategoriedospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
Kapacitapočet klientů - 10
Působnost v lokalitě
Úhrada klientasnídaně 43,- Kč; oběd 49,- Kč; svačina 12,- Kč; poskytnutá péče - dle sazebníku na našich webových stránkách
Bezbariérovostano

Popis 

Stacionář je určen seniorům od 65 let věku a osobám od 50 let věku s lehkou formou Alzheimerovy nemoci nebo jiným druhem demence. Služba je poskytována osobám, které z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstávat během dne ve svých domácnostech. Služba má ambulantní charakter, proto je určena pro osoby alespoň částečně mobilní (s dopomocí ošetřujícího personálu či s použitím pomůcek – berla, hůl, chodítko). Je poskytována osobám s trvalým pobytem nebo skutečným bydlištěm v Jihomoravském kraji v rozsahu stanoveném písemnou smlouvou mezi poskytovatelem a klientem. Ráno klienti přicházejí do Denního stacionáře, v odpoledních hodinách se vracejí do svých domovů. Denní stacionář Vinohrady nabízí klientům bohatý program i odbornou péči, služby poskytujeme dle přání a potřeb klienta. Klientům nabízíme celodenní aktivizační program (např. skupinové cvičení, trénování paměti, poslech hudby, zpěv, reminiscenční terapii, arteterapii, pracovní terapii, procházky, výlety, společné oslavy, duchovní program). Veškerá činnost probíhá za přítomnosti instruktorů terapie, kteří dbají na bezpečnost a spokojenost klientů, dohlíží nad užíváním léků, pomáhají při podávání stravy, oblékání a použití toalety včetně výměny pomůcek pro inkontinenci. V denním stacionáři zajišťujeme pro klienty stravování v rozsahu dle přání klienta (nabízíme snídani, oběd, svačinu). Strava je dovážena z vlastního stravovacího provozu NADĚJE v Brně-Bohunicích. Prostory denního stacionáře jsou bezbariérové. Klientům je k dispozici malá venkovní terasa a také prostorná, nově upravená zahrada s velkým altánem a lavičkami.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz