Senioři

Senioři

« zpět na seznam služeb


Domov pokojného stáří Kamenná

Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

PoskytovatelDiecézní charita Brno
Sociální služba§ 50 domovy se zvláštním režimem
Registrační číslo9903962
Datum registrace07.11.2016
Služba je poskytována od roku2016

Vedoucí zařízeníMgr. Andrea Slavíčková, DiS.
Adresa Kamenná 29, Brno 60200 [zobrazit adresu na mapě]
Telefon543 212 845; 543 213 266
Emaildpsk.brno@charita.cz
Webhttp://brno.charita.cz/domov-pokojneho-stari-kamenna/

Druh sociální službyslužby sociální péče
Forma poskytovánípobytová
Pracovní dobanepřetržitě
Cílová skupina klientů
Věková kategoriemladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
Kapacita38 lůžek
Působnost v lokalitě
Úhrada klientabydlení: 158 - 177 Kč/den; celodenní strava: 165 Kč/den; úkony péče: 880 - 13.200 Kč/měsíc
Bezbariérovostano

Popis 

Domov pokojného stáří Kamenná je pobytové zařízení Diecézní charity Brno s kapacitou 38 lůžek. Poskytuje sociální služby seniorům od 65 let, jejichž soběstačnost v uspokojování základních životních potřeb je snížena z důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou či ostatními typy demencí a v důsledku toho jsou závislí na podpoře a pomoci jiné osoby. Pracovníci domova provází uživatele služeb tímto životním obdobím, podporují běžný způsob jejich života s důrazem na respektování lidské důstojnosti a zachování kvality života ve stáří. Domov poskytuje ubytování a stravu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zajištění ošetřovatelské péče včetně ošetřovatelské rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, podporu při návratu do přirozeného prostředí, zprostředkování duchovních služeb. Informační hodiny pro zájemce o služby: Po 9:00 – 10:00 hod., St 15:30 – 16:30 hod.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz